SANVI Co., Ltd.

www.polymark.co.jp

Polymark là nhãn hiệu của nhãn chuyển nhiệt.
Công ty TNHH San Vi là đại lý bảo trì máy của Công ty Japan Polymark.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi khi máy móc hỏng hoặc cần thiết điều chỉnh máy.

Polymark is a trademark of Heat-transfer label.
San Vi Co., Ltd. is a machine maintenance agent of Japan Polymark Co., Ltd.
When your machine is broken down or the machine is needed to be adjusted, please contact us.

Giới thiệu Sản phẩm

         
         
         
JP-5040A TRANS JUMBO
Transfer effective dimensions: 500mm × 400mm
Body size: W 530mm × D 950mm × H 750mm
Weight: about 150kg
T-100
Transfer effective dimensions: 150mm × 220mm
Body size: W 370mm × D 640mm × H 825mm
Weight: about 100kg
S-50
Transfer effective dimensions: 100mm to 150mm
Body size: W 280mm x D 255mm x H 671mm
Weight: 26kg


Liên hệ:
Công Ty TNHH San Vi
202/8 Linh Trung, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
TEL: 028-37228526    FAX: 028-37228527
Email : (Tiếng Việt),    (English or 日本語)


Copyright © 2017 San Vi Co., Ltd. | All Rights Reserved